Έχουμε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Πανεπιστημίου, προπτυχιακούς.

Στο Μεταπτυχιακό τα καταφέρνουν μόνοι τους.

Ισοδύναμο κέντρο μελέτης

Το μάθημα γίνεται στην αίθουσα, online ή σε συνδυασμό τους.

Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μάθημα στην παραλία.

Ισοδύναμο κέντρο μελέτης

Κάθε τμήμα έχει από 1 μέχρι και 5 μαθητές.

Αναγκαία συνθήκη είναι να πηγαίνουν στην ίδια τάξη.

Ισοδύναμο κέντρο μελέτης